Wilayah dirasakan (skala mmi) iii mekkatta. Arahan gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat. Arahan gempa ini dirasakan untuk diteruskan […]